Om klangskåle

Klangskålene stammer fra den buddhistiske kultur fra Himalaya ofte kaldet Tibet, men i modsætning til andre veldokumenterede effekter fra Østen, er klangskåle overhovedet ikke nævnt nogen steder, selvom de er blevet fundet både i klostre, templer og private hjem.

En forklaring om, at skålene kun er blevet brugt til at spise af og til opbevaring af mad, er svært at forestille sig ud fra den baggrund, at skålene kan vibrere med fem forskellige toner, plus at hver skål har sin egen frekvens. Slår man skålen an, kan vibrationen og klangen holde i flere minutter.

Graver man lidt dybere for at finde en mening med skålene, finder man ud af, at de også blev anvendt som offerskåle, derfor måtte klangen være særlig ren og speciel, så skålen var værdig til brug ved ofring af mad, vand mv. til den højeste Gud nemlig Buddha. Det forlyder at munkene fik forbud mod at fortælle om skålene, sikkert fordi de ikke kun blev anvendt til ofring. Den højeste Lama brugte dem nemlig i sine mange ritualer, så han kunne rejse i flere dimensioner og dermed bedre få kontakt med Buddha.

Ifølge en legende blev jern fra en meteorit, også kaldet metal fra himlen, fundet på toppen af Himalaya. Man anså metallet for at have specielle kræfter, og det var derfor oplagt at anvende det i fremstillingen af de unikke offerskåle. En anden legende fortæller, at skålene blev anvendt af datidens terapeuter til helbredelse af diverse sygdomme. Eksempelvis skulle gravide kvinder spise af disse skåle for at få den anbefalende dosis af mineraler under graviditeten.

Man har erfaret, at de allerførste beretninger om klangskålene stammer fra Kina, hvor man allerede i det ellevte århundrede f.Kr. fremstillede skålene. Det var dog først i det sjette århundrede f.Kr., at kineserne begyndte at anvende en avanceret form for legering til fremstillingen. Med denne legering, som blev  hemmeligholdt, kunne man skabe klangskåle med nogle helt fantastiske og unikke egenskaber.

Det forlyder at Kongen af Asien Kong Fu ZI (479-551 f.Kr.) anså skålene for at Besidde en Guddommelig kraft, der ikke skulle ud til den brede befolkning. Derfor blev skålene kun anvendt i de kongelige kredse. Her havde man den opfattelse, at klangene og vibrationerne fra skålene kom fra himlen og gik direkte ind i hjertet.

Kongen burde måske nok have handlet anderledes og udbredt sin viden om klang-skålene til landets befolkning, da det netop var i dette århundrede, at man igennem ritualer med lyde og musik forsøgte at skabe ro og balance i landet. I forbindelse med fredsmøder anvendte man syngeskåle og meditationsklokker til at fremelske folks inderste følelser og skabe harmoni.

Andre lande har også fremstillet klangskåle. I Japan er skålene mindre og mere skinnende, og her bruges de stadigvæk til ofring af mad og vand til guderne i de Japanske templer. Skåle fremstillet i Indien er typisk tynde og meget skinnende, mens skåle fra Tibet er fremstillet af forskellige metaller, hvor sølv er én af hoved-bestanddelene, hvilket med tiden gør skålene lidt mørke i metallet.

Ligesom japanerne bruger tibetanerne stadig skålene til ofring til Buddha, og det samme gør man i templerne i Nepal. De nepalesisk fremstillede skåle er lavet af blandingsmetaller, og de kan kendes på deres karakteristiske gyldne skær.

Ædelt håndværk

En ægte klangskål er fremstillet som rent håndarbejde efter ældgamle skikke og Traditioner. Processen kan vare flere dage.

Den originale fremstillingsmåde er at hælde den kogende masse i en form af ler, hvor den afkøles. Derefter bliver metalklumpen opvarmet i en esse, til den er rød-glødende. Metalklumpen bliver derefter banket ud med metalhamre, til den har den perfekte form og lyd. Herefter bliver den blankpoleret og dekoreret.

Til sidst bliver den skyllet i en hellig sø, for at give den dens unikke kraft. Ifølge de gamle traditioner er alle skåle lavet af 7 forskellige metaller -én for hver planet. Hvert enkelt metal har en individuel lyd og harmoni, som fremelskes under fremstillingen.

Desværre er denne ældgamle fremstillingsmåde ved at uddø, da der ikke er mange tilbage, som mestre det gamle håndværk. Mange af de nye skåle bliver støbt, og derved kan man ikke fremelske den helt unikke klang og de perfekte vibrationer.

Man kan stadig være heldig at finde den ægte vare, men man skal se sig godt for, inden man køber en klangskål i udlandet.

Full Moon Bowl- den rene fuldmåne energi

Denne unikke klangskål som indeholder den rene fuldmåne energi fremstilles kun et sted i Nepal, og findes ikke andre steder i verden. Klangskålen fremstilles efter de ældgamle teknikker, som tidligere beskrevet, og indeholder de syv ægte metaller
som øvrige klangskåle.

Disse specielle klangskåle fremstilles kun om natten under total fuldmåne, hvor man får fremelsket den rene måne energi i skålene. Skålene bliver kun blankpoleret, men som øvrige klangskåle bliver de også skyllet i en hellig sø, men stadig kun under total fuldmåne.

Skålene er meget forskellige fra de klangskåle, som fremstilles om dagen. Anvender man skålene, enten til behandling eller meditation, mærker man straks den meget specielle energi. Skålene vibrerer længere med mange forskellige over og undertoner. Der er ikke to fuldmåneskåle, der er ens. Alle de håndlavede skåle er unikke med deres helt egen specielle energi.

De unikke Mantra klangskåle

Mantraskålene bliver fremstillet på samme måde som de andre skåle. Det der gør mantraskålene særlig unikke, ud over den specielle energi de er født med, er at de er dekoreret med det ældgamle mantra: OM MANI PADME HUM både indvendig og udvendig. Oversat betyder mantraet: Visdom- hengivenhed- sjæl- lyksalig- medfølelse.

Dekorationen foretages med en speciel ridsenål, som kan ridse og skærer de gamle tegn direkte ned i metallet. Dette gøres med kærlighed og respekt til deres gud ”Buddha”.

Klangskålenes indhold af metaller

I henhold til de ældgamle traditioner er alle ægte klangskåle fremstillet af syv forskellige metaller, svarende til de syv planeter. Hver af de syv arter har sin helt egen harmoniske klang, som fremelskes i tilblivelsesprocessen.

  • Guld svarende til solen
  • Sølv svarende til månen
  • Kviksølv svarende til Merkur
  • Kobber svarende til Venus
  • Jern svarende til Mars
  • Tin svarende til Jupiter
  • Bly svarende til Saturn

I kraft af, at skålene er fremstillet i hånden, besidder de individuelle klange og vibrationer.

Ikke to skåle er ens, hver enkelt skål er en unik kilde til at genoprette den naturlige balance og harmoni i kroppe, så de selvhelbredende kræfter atter kan tage over og fungere optimalt.

Klangskålenes hemmelighed

En klangskål er en værdifuld skat, flere skåle i samklang er et mirakel som beskrevet under historikken har man ikke været bekendt med den virkningsfulde effekt af disse skåle, men ifølge de gamle legender blev denne viden for enhver pris hemmeligholdt.

Det skete ud fra filosofien om, at der var en guddommelig kraft, som ville give uforholdsmæssig meget magt til den person, som forstod at anvende skålenes energi.

Men som alle andre hemmeligheder er der også klangskålenes hemmelighed med tiden nået ud til en bredere kreds i befolkningen, og datidens terapeuter havde hér et redskab, som gav dem mange muligheder for at afhjælpe diverse skavanker.

Skålene blev anvendt i mange sammenhæng og på flere planer. Eksempelvis ved meditation, hvor klangene og vibrationerne havde en stor virkning. Den mediterende blev bragt i en afslappet tilstand, hvor al tankevirksomhed stoppede, og hvor centret for følelser og nærvær blev aktiveret i en grad, så personen glemte omgivelser og blot var til stede i nuet. En effektiv behandling mod stress.

Udover de melodiske klange og deres afstressende virkning, kunne man med vibrationerne fra skålene nå dybt ind i kroppen og behandle ubalancer uden fysisk kontakt. De blide svingninger masserede og opløste nænsomt alle former for spændinger og blokeringer, hvorved det frie flow blev genskabt, så kroppen atter kom i balance og kunne udnytte den selvhealende effekt.

Terapeuterne kunne altså- uden kirurgi og medicinering – afhjælpe problemer hos de syge og smerteforpinte mennesker, som opsøgte dem.

De alternative behandlingsformer af forskellig art har altid været anvendt og anerkendt i Østen. Men først i de senere år har flere grene af de alternative aspekter også vundet indpas i den vestlige verden, hvor de anvendes af rigtig mange behandlere, men hvor kun meget få former er anerkendt af myndighederne.

Miraklerne sker- lige omkring os,
når vi ikke tvivler, men stoler på,
hvad vi mærker og ser.
Når vi blot befinder os i nuet,
er til stede og lader tingene ske,
så åbner universet sig!

Uddrag af min lærer mester
Tom Friis Hansen.

Kroppen husker alt

Den menneskelige krop består af millioner af celler, op til 80% vand og mange kvadratmeter bindevæv. Hver lille del af kroppen kan sidestilles med hukommelsen på en computer, hvor alt ligger gemt, og kan hentes frem alt efter behov. Også kroppen husker og lagrer enhver oplevelse, positiv som negativ, der er hændt gennem livet. Oplevelserne ligger gemt forskellige steder i kroppen, og især de negative kan med tiden skabe voldsom ubalance og give problemer af forskellig art.

Slettede dokumenter på computeren er aldrig helt væk, de vil stadig være der, bare gemt dybere inde i systemet. På nøjagtig samme vis kan man sagtens lægge de negative oplevelser i livet bag sig, ved ikke at tænke på dem eller ved at ”glemme” dem. Imidlertid ”glemmer” kroppen ikke, oplevelserne findes stadig, bare gemt dybt inde i det Indre. Når man mindst venter det, popper oplevelserne pludselig op igen i form af diverse skavanker. Dette sker oftest, når kroppen bliver belastet af eksempelvis stress eller på anden måde bliver overbebyrdet.

Så enkelt er det

En skadet krop i ubalance kan sagtens hjælpes på rette vej via klangmassage, netop fordi skålenes klang og vibrationer går direkte ind, hvor der er behov for det, og retter op på gamle skader og negative oplevelser. Når balancen er genoprettet, og der atter er et fint flow, kan kroppens egne selvhealende kræfter tage over og fuldføre projektet helt uden brug af kirurgi og kemisk fremstillede medicin.

Behandlingsformen med klangskåle er den blideste terapiform, der findes, idet man kun anvender klang og vibrationer. Når man kalder det klangmassage, er det fordi, vibrationerne går dybt ind i kroppen og massere punkter, som man umuligt kan nå med traditionel fysisk massage. Lidt poppet sagt er det en massageform uden berøring.

Det er fascinerende, at man så forholdsvis enkelt og nemt kan afhjælpe selv genstridige problemer, og ikke overraskende nok mødes man med en vis skepsis, når man som terapeut forklarer, at man ved at placere klangskåle på og omkring en krop i ubalance, for derefter at slå skålen an, kan opløse de spændinger og blokeringer, der giver personen problemer med velbefindendet.

Tankevækkende er det også, at man i nogle tilfælde ikke behøver ty til kemisk fremstillet medicin, eller for den sags skyld et kirurgisk indgreb, for at få sygdomssymptomer, smerter og andre skavanker til at forsvinde.